18-04-08

de ontdekking van het hiërogliefenschrift

over het hiërogliefenschrift

Hiëroglief door de Grieken vertaald als heilig schrift , werd door de oude Egyptenaren gebruikt voor verschillende doeleinden ( tempels , sarcofagen , papyrusrollen ) , maar in hun dagelijks leven gebruikten ze de vereenvoudigde vormen van het schrift : het hiëratisch en Demotisch. hierogliefentekens kunnen we in 3 groepen verdelen

Pictogrammen : bv : werken , ploegen , mens , bloem

fonogrammen : klanken

determinanten : tekens die na pictogrammen en fonogrammen komen en zo de betekenis presizeren , bv : na het pictogram van een bepaalde god , een determinant die duidelijk maakt dat het om een god gaat .

over de steen van rosetta

Dankzij de steen van Rosetta , een basaltstéle , ontdekte Jean - Francois Champollion dat hiërogliefen niet alleen voorwerpen weergeven maar ook klanken . De steen van Rosetta werd in 1799 door een Franse officier uit het leger van Napoleon genaamd Pierre - Francois Bouchard in het stadje Rosetta gevonden . Rosetta is gelegen in de Nijldelta dichtbij Alexandrië. De steen bevat 3 dezelfde teksten in 3 verschillende 'talen': Grieks , Demotisch , hiërogliefenschrift , en gaat over het decreet van Ptolemaeus 5 Epifanes en zijn vrouw Cleopatra 1 . Een soort eerbewijs van de priesters aan de farao. Verschillende archeologen hadden vanaf de ontdekking van de steen geprobeerd het mysterie achter de mysterie achter de geheimzinige tekens de ontrafellen maar de echte doorbraak kwam er dankzij Champollion . De steen is nu te bezichtigen in het Britisch museum .

over Champollion

Champollion volgde toen hij nog klein was geïntreseerd de veldtochten van Napoleon . En het is misschien zo dat zijn passie voor Egypte groeide . Toen hij hoorde over de steen van Rosetta wilde hij niets liever dan deze onderzoeken . Hij moest zich jammergenoeg tevreden stellen met kopieën , integenstelling tot zijn voorganger Thomas Young . Tot Champollion zijn ontdekking deed , dacht iedereen dat hiërogliefen enkel voorwerpen voorstelden . Op 27 jarige leeeftijd ontdekte hij door de steen van Rosetta , een tekst over Ramses 2 en zijn uitgebreide kennis van verschillende talen : Herbreeuws , Chaldees , Oud - Syrisch , Arabisch, Ethiopisch, Grieks , Koptisch en Demotisch dat hiërogliefen niet alleen voorwerpen maar ook klanken voorstellen . In 1828  ondernam hij zijn eerste reis naar Egypte en hij overleed op 4 maart 1832.

over de andere 'code-zoekers'

Voor Champollion hebben nog andere geleerden geprobeerd het schrift te ontcijferen . Hier een kort overzicht .

Nicolas Claude Fabri de Percresc

Athanase Kircher

Bernard de Montfaucon

William Warburton

Barthémély

Isaac Silvestre de Sacy

Johan David Akerblad

Thomas Young

Champollion

Lepsius

Over Karl Lepsius

geboren : 1810 gestorven : 1884

Na de dood van Champollion zette een Duitse archeoloog genaamd Karl Lepsius zijn werk verder. Hij breidde de woordenschat van het schrift uit en aan hem hebben we de naam dodenboek te danken . In 1852 ondernam hij zijn eerste reis naar Egypte die 3 jaar duurde . In 1866 ontdekte hij het besluit van Canopus : een verslag over een bijeenkomst in Canopus , dateerd uit 239 v . C . En is gelijken op de steen van Rosetta

karnak hierogliefen

karnak tempel

luxortempel hierogliefen

Luxor tempel

edfu tempel hierogliefen

edfu tempel