07-06-08

De Nijl : Egypte , seizoenen, goden (1)

De Nijl en Egypte : een vriendschap voor het leven 

De 6671 km lange Nijl : de bron van leven in het oude - , en hedendaagse Egypte . Zonder de vruchtbare Nijl zou dit grootse volk niet instaat geweest zijn te overleven , laat staan prachtige monumenten bouwen . De Nijl was ook de bron van hun geloof en ook nu nog de belangrijkste bron van inkomsten : denk maar aan de vele cruiseschepen en natuurlijk de vruchtbare sikkel die het mogelijk maakt om aan landbouw te doen

 De seizoenen 

Het oude – Egypte telde 3 seizoenen : overstromingstijd , zaaitijd en oogsttijd . Tijdens de overstroming van de Nijl stonden de akkers langs de rivier gedeeltelijk of volledig onder water . Dat betekende dat de boeren geen werk op hun land hadden . In de 4 de dynastie bestond daar een slimme ‘ oplossing ‘ voor . De landbouwers gingen tijdens het overstromingseizoen helpen bij de bouw van een piramide . In latere periodes was dat niet meer van toepassing vermits farao’s niet meer in piramides werden begraven maar in rotsgraven . Na de overstroming liet de Nijl een vruchtbare laag aarde achter (=slib) die laag was ideaal om aan landbouw te doen . Toen kwam de zaaitijd en tenslotte de oogsttijd .

Één van de prachtigste weergaven van de seizoenen bevind zich in het graf van Senedjem ( een zeer klein graf maar één van de mooiste arbeidersgraven .

 De overstroming van de Nijl : een goddelijk gebeuren .  

Omdat het in Egypte maar zeer zelden regent en de Nijl toch steeg , schreven de Oude – Egyptenaren dit toe aan de Goden . Zo ontstonden er vele verhalen zoals bv. het volgende : de Godin Isis die haar man verloren had kon dit verdriet niet verwerken en zou zoveel gehuild hebben , elk jaar opnieuw dat de Nijl overstroomde . Natuurlijk waren er meerdere Goden maar de belangrijkste voor de overstroming was misschien toch wel Chnoem ,de ramsgod ook wel pottenbakkersgod genoemd . ook meskenet de godin van de vruchtbaarheid werd met de overstroming in verband gebracht . Dus als de Goden slecht gezind waren : een kleine of te grote overstoming en als ze goed gestemd waren : een vruchtbare overstroming

 Zoals Herodotus het zou zeggen : Egypte is een geschenk van de Nijl . Nil