17-08-08

Nefertete

Deze blog is naar haar genoemd , ze was een ware schoonheid , haar leven was alles behalve saai en daarom een korte biografie over deze mysterieuze koningin .

Haar naam

Nefer -tete of nofertete betekent letterlijk de schone is gekomen . Van haar naam kunnen we dus afleiden dat ze erg mooi moet geweest zijn en zoals vele archeologen - Egyptologen denken dat ze niet uit Egypte afkomstig was : het woord gekomen doet dat sterk vermoeden . Nefer betekent in het oud egyptisch dus mooi , dit woord komt ook nog in de naam van een andere bekende koningin voor : Nefer-tari  ( de vrouw van Ramses 2 ) .

Waar komt ze dan vandaan ?

Zoals al vermeldt , kwam nefertete waarschijnlijk niet uit Egypte maar uit Mitanni (Azie ) daar wijst niet alleen haar blauwe kroon op maar ook zijn er brieven (zie brieven ) teruggevonden in Amarna ( zie achet - aton en de herontdekking van Nefertete ) die vermelden dat éne bloedschone prinses die Taduchepa heette naar Egypte zou gestuurd worden in ruil voor Goud . Taduchepa wordt zo afgeleidt zou Nefertete zijn . Alleen zou de niet Egyptische naam Taduchepa verandert zijn bij haar aankomst .

De brieven

In de brieven (8) die dateren uit de tijd van Amenhotep 3  ( de vader van Amenhotep 4 ) staat de vraag van Amenhotep 3 voor een vrouw (meer bepaald de dochter(Taduchepa) van de koning van Mitanni )  in ruil voor goud vermeldt . Het antwoordt van Tusratta (koning van Mitanni)    die hiermee akkoord gaat . Een brief geschreven door de koninklijke gemalin Tiye (belangrijkste vrouw van Amenhotep 3 ) vlak na de dood van haar man , die vraagt aan Tusratta dat zijn dochter dezelfde diensten aan Amenhotep 4 aanbiedt als  dat  ze gedaan had bij de overleden Amenhotep 3 . Het antwoord van Tusratta was positief als hij in de plaats van zijn dochter Taduchepa , goud kreeg . Zijn wens werd vervult , en dus werd Taduchepa de belangrijkste vrouw van Amenhotep 4 . En vermits men weet dat Nefertete de belangrijkste vrouw van Amenhotep 4 was dan kan men daaruit de conclusie trekken dat Taduchepa en Nefertete dezelfe persoon zijn .Nefertete is dus een vrouw geweest van Amenhotep 3 en van Amenhotep 4 .

Nefertete en Amonhotep 3

Amonhotep 3 had dus aan de Mittanische koning : Tusratta  , zijn dochter gevraagt in ruil voor goud ( goud was in Egypte niet zo waardevol ) . Tusratta ging hiermee akkoord en zo gebeurde het dat Taduchepa naar Egypte werd gebracht .Bij haar aankomst zou ze dan verwelkomd geweest zijn door Amonhotep die toen al een oude man was . Taduchepa was nog een jong meisje van ongeveer 15 jaar . Haar naam werd bij aankomst verandert in Nefertete  en zo werd ze dan één van de belangrijkste vrouwen van Amonhotep . Maar stel je eens voor , Nefertete kwam aan in Egypte , in het paleis van Amonhotep 3 , dat prachtig moet geweest zijn , helemaal uit hout ( wat toen zeer kostbaar was , maar de tand des tijds niet heeft doorstaan ) met prachtige schilderingen en voorwerpen uit albast , goud . Dat was een zeer groot verschil met het paleis van haar vader in Mitanni dat veel minder luxueus was. Maar ook moet zij een ontzettende afkeer gehad hebben voor Amonhotep 3 die toen al ' oud ' was ( 45 jaar ) en waarschijnlijk leed aan verschillende aandoeningen aan het tandvlees en tanden ( als hij die tenminste nog had ? ). Ook kwam ze naast de grote koningklijke gemalin Tiye te staan . Maar waarschijnlijk beschouwde Tiye haar niet als concurentie , want zij bleef toch de belangrijkste vrouw en waarschijnlijk was ook Tiye van Mitanni afkomstig . Lang was Nefertete de vrouw van Amonhotep niet , twee jaar na haar aankomst in Thebe ( Egypte ) stierf de farao. Op een leeftijd van 45 -50 jaar .

Nefertete en Tiye

Bij de plotse dood van de farao moest er vanalles geregeld worden en vermits Tiye de belangrijkste vrouw was van Amonhotep 3 en tevens de laatste jaren van het leven van deze farao zijn macht deelde , regelde zij de meeste dingen . Normaal gezien moest de begrafenis plechtigheid door de opvolger geregeld worden ( amonhotep 4 ) maar deze bevond zich in het buitenland . Dus dat moest Tiye ook regelen . Het graf van Amonhotep 3 was nog niet klaar en moest in 90 dagen ( tijd die nodig is voor de mumificatie van het lichaam van een farao) nog afgewerkt worden . De belangrijkste vraag bij de dood van een farao is natuurlijk : wie wordt zijn opvolger ? . Amonhotep 3 had 1 zoon : Amonhotep 4 maar deze bevond zich in het buitenland . Dus moest Tiye zorgen dat hij terug naar Egypte kwam en bovendien moest ze voor een vrouw zorgen want een farao zonder vrouw kon niet en vermits Amonhotep 4 nog zeer jong was ( maximum 12 jaar )  was hij nog niet instaat zijn echtgenote te kiezen . Tiye had dus haar handen vol om alles te regelen , maar nefertete had in dit alles niks te zeggen enkel de begrafenis van haar echgenote moest ze bijwonen. Toch had Tiye grootse plannen met haar : zij werd de echtgenote van Amonhotep 4 , om geen ruzie met Mitanni te krijgen verstuurde ze een brief naar koning tusratta met het verzoek dat Nefertete de vrouw van Amonhotep 4 werd , Tusratta ging zoals eerder gezegd akkoord in ruil voor Goud . DE bovenstaande tekst is één van de theoriën over de herkomst van Nefertete

De nieuwe farao Amonhotep 4 

Amonhotep 4 was intussen al teruggekeerd uit het buitenland , hij werd immers de nieuwe farao , maar of hij daar toe in staat was valt ten zeerste te betwijfelen : heel zijn jonge leven had hij in het buitenland doorgebracht , hij wist niks af van de binnelandse politiek en dus zeker niet wie zijn vrienden en wie zijn buitendlandse vijanden waren . Bovendien had hij nooit een opleiding gehad voor farao . Dat hij niet veel in Egypte was valt ook af te leiden van de vele reliefs waarop Amonhotep 3 staat met zijn vrouw Tiye en hun gezin maar Amonhotep 4 ontbreekt er telkens op .  Amonhotep werdt dus de nieuwe farao en nefertete zijn vrouw , toch had deze farao maar bitter weinig invloed , en hadden Tiye en Nefertete de touwtjes in handen .

De cultusverandering  

Het Egyptische geloof was een geloof van meerdere goden ( polytheïsme ) men noemde dit geloof de Amon cultus naar de ' belangrijkste' god Amon . Amonhotep 4 veranderde tijdens zijn regering de cultus naar de God Aton : de zonnegod en schafte daarbij alle goden af ook Amon . Dit had zeer grote gevolgen voor Egypte : De amon - priesters hadden niets meer te zeggen in het land en daar waren ze zeker niet blij mee , ook het volk zat niet te wachten op een geloofsverandering . Daaruit ( hoe kan het ook anders ) ontstonden rellen in de hoofstad Thebe en in de rest van Egypte . Bovendien veranderde Amonhotep 4 zijn naam naar Echnaton , omdat nefertete's naam geen verwijzing bevatte naar het oude geloof bleef deze behouden .

Achet - aton en de nieuwe kunstvorm

Na de cultus verandering stichtte Echnaton een nieuwe stad samen met zijn vrouw Nefertete . De naam van de nieuwe stad was Achet - Aton of anders gezegd : de horizon van Aton . In deze stad leefde de aton - cultus met vele reliefs en beelden van de god . Ook voerde Echnaton weeral samen met zijn vrouw Nefertete een nieuwe kunstvorm in . De vroegere plechtige , statige afbeeldingsweergave van personen werd vervangen door een speelsere , natuurlijkere weergave . Deze weergave zorgde er ook voor dat Echnaton er zeer raar en onrealistisch uitkwam , ook de schone Nefertete kwam er op sommige afbeeldingen nogal misvormd uit . Achet - Aton groeide uit tot een grote stad maar Echnaton was enkel bezig met deze stad en  met de rest van Egypte hield hij zich niet bezig , ook de buitenlandse politiek liet hem koud. Hij wou vooral geen oorlog voeren en stuurde naar zijn vijanden geschenken , dit werkte niet en Egypte raakte steeds meer in het verval . Op ongeveer 35  jarige leeftijd stierf  Echnaton en zijn stad werd verwoest door de Amon - aanhangers. Ook werden vele reliefs van hem vernietigd en het geloof werd terug herstelt naar de Amon - Cultus . Ook van Nefertete die haar echtgenoot altijd steunde en ook de Aton - cultus was plotseling verdwenen . Sommige archeologen vermoedden wel dat de opvolger van Echnaton : Smenckare , Nefertete zelf was maar voor dat is nog steeds niet voldoende bewijs gevonden . Nefetete en Echnaton kregen 6 dochters .

De herontdekking van Nefertete

De eerste keer dat men de naam Nefertete terug vond was in de Karnak tempel toen men de resten van een Aton - tempel blootlegde . Haar naam en afbeeltenis kwamen in totaal meer voor dan Echnaton wat er op duidde dat ze zeer belangrijk moest geweest zijn toch hadden de archeologen nog nooit van haar naam gehoord . Ze was letterlijk uit de geschiedenis gewist . Vervolgens werd de stad Amarna blootgelegd ( het vroegere Achet - Aton ) . De gevonden stad werd genoemd naar een stam die in de buurt leefde : Beni - Amran . Toen onder leiding van de Berlijnse archeoloog Ludwig Borchardt op 6 december 1912 de buste van nefertete gevonden werd die prachtig beschildert was en nog bijna volledig intact was , herleefde de koningin . De buste kwam op één of andere manier in Berlijn terecht waar ze nu nog altijd tussen een heleboel andere voorwerpen van de Amarna collectie staat . Men ontdekte dat de buste gemaakt was door de beeldhouwer Thoetmozis . De buste mist 1 oog rond dat oog zijn verschillende theoriën ontstaan : de belangrijkste is dat het beeld een modelbeeld was en dat daarvoor maar 1 oog was ingezet . Een andere theorie is dat het oog nog moest ingezet worden maar door de plotse verwoesting van de stad er geen tijd meer voor was . Nog een andere theorie beweert dat de beeldhouwer een geliefde van Nefertete was en toen die hem liet vallen , hij uit woede het oog eruithaalde , of er niet meer inzette .

De tombe van Nefertete

Al jaren zoekt men achter het graf van Nefertete , tot nu toe nog niet gevonden . Sommige beweren dat het graf in Amarna ligt . Anderen beweren dan weer dat het graf in de vallei de koningen ligt . Tussen de laatste groep behoort ook Zahi Hawass ,hij versterkt deze theorie ( vallei der koningen ) doordat onderzoek heeft uitgewezen dat familileden van toetanchamon begrafen liggen in de buurt van zijn graf . Nefertete was in zekere zin familie van Tutanchamon : de vader van Tutanchamon was Echnaton en zijn moeder was Kiya ( de tweede vrouw van Echnaton ) . Als men het graf van Nefertete zou terugvinden zou men misschien ook meer te weten komen over haar leven en dat van Tutanchamon . Onlangs heeft Zahi Hawass nog twee mummies laten onderzoeken of deze mischien Nefertete konden zijn maar dat bleek niet zo . De zoektocht achter dit graf blijft voorlopig nog aan de gang .

Wanneer leefde Nefertete ?

Nefertete leefde in de 18 de dynastie , hier een klein overzicht van deze dynastie

Ahmose ( verdreef samen met zijn broer khamoze de Hyksos uit Egypte)

Amenhotep 1( onder zijn bewind werd Thebe de nieuwe hoofstad )

Thoetmozis 1 (was de eerste die zich officieel liet begraven in de vallei der koningen )

Thoetmozis  ( vader van Hatsjepsut en Thoetmozis 3 )

Hatsjepsut  ( enige vrouwelijke farao)

Thoetmozis 3 ( vernietigde vele afbeeldingen van Hatsjepsut )

Amonhotep 2 ( zijn graf diende als cache ( opslagplaats voor mumies)

Thoetmozis 4 ( regeerde slechts 8 jaar )

Amonhotep 3 ( vader van Echnaton )

Amonhotep 4 of Echnaton en Nefertete (ongeveer 1350-1334)

Smenkhkare ( opvolger van Echnaton , hij veranderde de cultus )

Tutanchamon ( werd op 9 jaar farao en stierf op 19 jaar )

Eye   ( zijn graf ligt in de vallei der apen  )

Horemheb  ( laatste farao 18 dynastie )

Hoe zag nefertete eruit

Dat ze mooi was staat ongetwijfeld vast , ze had een tamelijk bleke huid wat toen een schoonheidsideaal was : enkel rijke mensen kwamen niet veel in de zon en hadden een bleke huid ; maar niet alleen haar huid maar zoals we van de buste kunnen afleiden ook haar lippen en prachtige ogen maken indruk . Hoe groot ze was is moeilijk af te leiden : haar mummie is net zoals haar graf nog niet gevonden . Maar aan de hand van afbeelding hebben archeologen een schatting gemaakt van  1 ,40 meter . Ze was  ook slank. Als men de buste bekijkt ( die waarschijnlijk gemaakt is toen ze 25 jaar was ) ziet men de perfecte Nefertete . Onlangs heeft men een onderzoek uitgevoerd op de buste met een scanner , zo heeft men ontdekt dat onder de buste een soort tweede buste zit , die een minder perfecte Nefertete toont , met een minder gave huid . sommige archeologen beweren dat dit de echte Nefertete was . Andere zeggen dat het gewoon een ruwe versie van het beeld was dat nog bijgewerkt moest worden

hier een afbeelding van de buste Afbeelding

en hier de buste na de scan   Afbeelding

Wat er ook van zij , Nefertete blijft een prachtige vrouw , één van de grote mysteries van Egypte

http://www.youtube.com/watch?v=D7KKfVQQASk

 

een reconstructie van Amarna

 

http://www.youtube.com/watch?v=mC_kTUOJ7Gc

 

een kort filmpje : de buste in beeld gebracht

 

 

 

 

16:45 Gepost door dorien in Nefertete | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nefetete, taduchepa, echnaton, amonhotep, amarna |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.